Logo Utrecht University

CfH Lectures

Video

Rick van der Ploeg (1956), econoom, was staatssecretaris voor Cultuur en Media in het tweede Paarse kabinet (1998-2002). Hij legde in zijn beleid de nadruk op het stimuleren van nieuwe kunstvormen en het bereiken van nieuwe doelgroepen (jongeren, allochtonen). Hij is nu hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Oxford University. We kijken met hem terug op zijn cultuurbeleid en op het beleid nu in Nederland in vergelijking ook met de landen om ons heen.

Humanities Labs is een nieuw programma met interviews gegeven door de vooraanstaande Utrechtse hoogleraar Paul Schnabel. Deze Humanities Labs reeks leveren kritische en nieuwe ideeën over de maatschappelijke relevantie van de geesteswetenschappen, en de rol van kunst en cultuur in de Nederlandse maatschappij.