Logo Utrecht University

CfH Lectures

Video

Deze lezing wordt ingeleid door Prof. Rosi Braidotti.

In het najaar van 2010 is essayist, schrijver en vertaler Bas Heijne writer in residence bij het Centre for the Humanities van de Universiteit Utrecht. Als gastschrijver buigt hij zich over het thema ‘De verbeelding van Nederland’. Wat betekent het om Nederlander te zijn? Waar komt de permanente onvrede in onze samenleving vandaan? En waarom is er zo’n heftig verzet tegen kunst en vooral kunstsubsidies? De relatie tussen kunst en samenleving zal een belangrijke plek innemen in de reeks activiteiten die rondom Heijnes gastschrijverschap in Utrecht plaatsvinden.
De publiekslezing waarmee Bas Heijne zijn verblijf als gastschrijver aan de Universiteit Utrecht begint, zal gaan over de stand van zaken in Nederland, de stand van zaken in de kunst, en de relatie tussen die twee.
“Holland may not be the most exciting place to live, but at least it doesn’t breed nightmares,” meent het hoofdpersonage in de roman Disgrace van J.M. Coetzee. Bas Heijne heeft deze uitspraak gekozen als motto van zijn essaybundel Het verloren land (2003). En niet om de uitspraak te onderschrijven. Integendeel: dit idee over Nederland – dat niet alleen bij Coetzee’s romanpersonage bestaat maar ook bij veel Nederlanders zelf – moet inmiddels drastisch worden bijgesteld.
Wat is er toch aan de hand met ons land? Waar komt de permanente onvrede vandaan waarvan onze samenleving de afgelopen jaren doordrongen is geraakt? Wat betekent het om Nederlander te zijn, en waarom is dat opeens zo’n belangrijke vraag geworden?
Behalve in de maatschappij zijn er ook in de kunst verschuivingen gaande. De betekenis van veel traditionele manieren van verbeelden – zoals bijvoorbeeld het genre van de roman – wordt openlijk in twijfel getrokken en er zou behoefte zijn aan een ‘nieuw engagement’ van de kunst. Welke rol speelt kunst in de samenleving, en welke rol zou zij moeten spelen?
In zijn lezing zal Bas Heijne zijn publiek op een prikkelende en onderhoudende manier aan het nadenken zetten over een aantal hete hangijzers rondom het thema ‘De verbeelding van Nederland’.