Logo Utrecht University

CfH Lectures

Video

Deze lezing wordt ingeleid door prof. dr. Wiljan van den Akker.

Op 31 mei 2012 houdt opiniemaker en oud-politicus Femke Halsema haar oratie als Vrede van Utrecht hoogleraar. Zij zal hierin een retrospectief bieden op haar onderzoek van de afgelopen maanden naar de rol van social media voor de mensenrechten. De oratie vormt de afsluiting van haar gasthoogleraarschap aan de Universiteit Utrecht. Het internet verbindt mensen wereldwijd aan informatie en kennis en het verbindt ze op een nieuwe manier aan elkaar. Dat heeft een keerzijde: social media maken burgers bijvoorbeeld kwetsbaar voor meekijkende regimes en inlichtingendiensten. Kunnen communicatietechnologie, internet en social media een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de mensenrechten en in het ‘bewapenen’ van mensen tegen onderdrukking en geweld? De thema’s van Halsema’s gasthoogleraarschap sluiten nauw aan bij de onderwerpen van het Centre for the Humanities en de Vrede van Utrecht-leerstoel, waaronder sociale duurzaamheid, culturele participatie en verantwoordelijk burgerschap.